Kontakt

Názov: Futbalový klub FC Rohožník

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 31874592

DIČ: 2021077872

Č. účtu: SK56 0900 0000 0000 3723 8653

Rohožník 312, 906 38 Rohožník

 www.fcrohoznik.sk

daniel.bachor@gmail.com

FC Rohožník