POĎAKOVANIE Bratislavskému samosprávnemu kraju!

  • 2. júla 2024
  • fcrohoznik
  • Novinky
  • 0
  • 12 Zobrazení

Na základe poskytnutej dotácie Bratislavského samosprávneho kraja zo schémy – Bratislavská regionálna dotačná schéma – výzva na podporu športu sa nám podarilo čiastočne zaobstarať oblečenie pre niektoré mládežnícke kategórie futbalového klubu FC Rohožník! Vďaka poskytnutej dotácii z BSK sme mohli čiastočne zrealizovať projekt Materiálno technické vybavenie pre mládežnícke družstvá FC Rohožník za čo sme vdační. Spoluprácu s BSK si vážime a veríme, že zmysluplných dotácií bude v budúcnosti viac.
Ďakujeme!

Share: