2% pre FC ROHOŽNÍK – pomôžte aj VY!

  • 9. marca 2023
  • fcrohoznik
  • Novinky
  • 0
  • 293 Zobrazení

V mene futbalového klubu FC Rohožník ako občianskeho združenia sa na Vás obraciame s prosbou o darovanie Vašich 2 %  daní z príjmu za rok 2022  nášmu občianskemu združeniu futbalového klubu FC Rohožník.

Futbalový klub bol založený v roku 1919. Jeho členskú základňu tvorí približne 200 členov. Dlhoročným cieľom a prioritou futbalového klubu FC Rohožník je práca s mládežou, rozvíjanie športovej aktivity mládeže nie len v našej obci, ale aj okolia. Futbalový klub disponuje deviatimi mládežníckymi kategóriami a jedným seniorským.

Futbalový klub FC Rohožník reprezentuje samotnú obec a robí dobré meno aj futbalu na Záhorí. Mužstvo seniorov je momentálne v najvyššej regionálnej súťaži – IV. liga BFZ (pred reorganizáciou III liga BFZ).

Popri finančnej a člennskej stabilizácii klubu FC Rohožník je hlavným cieľom skvalitňovanie tréningového procesu u všetkých družstiev, najmä práca s mládežou a podpora športu v obci a jej okolí. Cieľom klubu je obsadiť post šéftrénera pre mládežnícke družstvá a tým skvalitniť celý tréningový proces s mládežou. Zároveň sa budeme snažiť zvyšovať trénerskú kvalifikáciu pri všetkých vekových kategóriách.  Súčasťou rozvoja futbalu je budovanie infraštruktúry.

Vedenie chodu klubu je v momentálnom období veľmi náročné. Preto okrem finančných zdrojov od obce a sponzorov, hľadáme finančné prostriedky prostredníctvom darcovstva 2% z vašich daní, ktoré by pri nevyužití prepadli v prospech štátu.

Za prejavenú podporu Vám vopred ďakujeme v mene celého klubu FC Rohožník.

Share: