STANOVISKO VÝBORU FC

  • 4. júla 2022
  • fcrohoznik
  • Novinky
  • 0
  • 664 Zobrazení

Na základe rozhodnutia Výboru klubu FC Rohožník Vám oznamujeme, že A mužstvo sa prihlasuje do štvrtej ligy – Majstrovstvá regiónu Bratislava.

„Záverečné rozhodnutie sme prijali po zvážení všetkých možností, s ktorými momentálne disponujeme. Ide predovšetkým o kapacitnú, organizačnú a finančnú stránku klubu.  FC Rohožník dlhšie obdobie patrí k popredným mužstvám reprezentujúce Záhorie kvalitným futbalom. Momentálna situácia podporená reorganizáciou súťaží stanovila náročné limity, ktoré by bolo nutné dosiahnuť pri zotrvaní v druhej lige.“  Vedenie sa rozhodlo nepokračovať cestou, kedy by sa klub mohol dostať do finančných ťažkostí, kvôli ktorým by bola ohrozená existencia klubu samotného a tým aj 120 mladých futbalistov. „Rozhodnutie prihlásiť sa do IV. ligy, ktorá je po reorganizácii totožná s III. ligou BFZ, z ktorej Rohožník postúpil do II. ligy, považujeme za racionálne a správne vzhľadom na momentálnu situáciu.“  Klub prehodnocuje svoje dlhodobé ciele a bude vkladať svoje maximálne úsilie na výchovu kvalitnej mládeže. Vytvorenie nového kádra bude pozostávať najmä z odchovancov a hráčov rohožníckeho futbalu a dorastencov, ktorí tak dostanú príležitosť na plynulý prechod do mužského futbalu v rámci domáceho klubu.

Touto cestou by sme chceli v mene celého klubu poďakovať dlhoročnému trénerovi Rohožníka – Mariánovi Tóthovi za spoluprácu a prínos pre náš klub FC Rohožník.

Zároveň by sme chceli všetkým sponzorom a divákom poďakovať za podporu počas zotrvania v druhej lige. Veríme, že rozhodnutie Výboru FC nájde pochopenie v radoch fanúšikov, sponzorov a podporovateľov klubu aj v nasledujúcich rokoch. 

Share: