Futbalový kolotoč sa opäť zastavil

  • 15. októbra 2020
  • fcrohoznik
  • Novinky
  • 0
  • 908 Zobrazení

Na základe prijatých opatrení sú od štvrtka 15.10.2020 do odvolania všetky súťaže BFZ vo všetkých vekových kategóriách prerušené.

Bratislavský futbalový zväz dáva do pozornosti opatrenia úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, účinné od štvrtka 15.10.2020 do odvolania. BFZ plne rešpektuje všetky opatrenia, prijaté štátnymi orgánmi k zamedzeniu šírenia ochorenia koronavírusom a ním spôsobené vírusové ochorenie COVID-19. Športovo – technická komisia Bratislavského futbalového zväzu na základe tohto rozhodnutia s účinnosťou od 15.10.2020 do odvolania prerušuje súťaže BFZ vo všetkých vekových kategóriách. Týmto vyzývame všetky FK v pôsobnosti BFZ k dodržiavaniu prijatých opatrení. O ďalšom priebehu pokračovania súťaží rozhodneme po uvoľnení opatrení zo strany štátnych orgánov Slovenskej republiky.

Share: